[Beri!] Pravila za objavo malih oglasov

Moderator: Ekipa Aquanubis

Pravila foruma
Z objavo oglasa se uporabnik strinja s Pravili in pogoji uporabe malih oglasov.
Uporabniški avatar
lifestreamer
Ekipa Aquanubis
Ekipa Aquanubis
Prispevkov: 1185
Pridružen: 15 Jul 2011, 18:50
Kraj: Rakek

[Beri!] Pravila za objavo malih oglasov

OdgovorNapisal/-a lifestreamer » 01 Dec 2016, 16:51

Primeri oglasov:
Kupim: večjo korenino
Prodam: 60l akvarij
Podarim: rastline
Menjam: gupije
Iščem: kozice


Pravila in pogoji uporabe malih oglasov

1. Z objavo v podforumu Mali oglasi na forumu Aquanubis se uporabnik strinja s pravili in pogoji uporabe malih oglasov (v nadaljevanju pravila).

2. Mali oglasi na portalu Aquanubis so namenjeni kupovanju, prodaji, izmenjavi in podarjanju rabljene opreme in organizmov. Tematika oglasov na tem portalu mora biti povezana z akvaristiko, ribniki ali teraristiko.

3. Uporaba malih oglasov je na voljo samo registriranim uporabnikom foruma Aquanubis. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le en uporabniški račun. Izjema so predstavniki sponzorjev, ki imajo lahko hkrati službeni in zasebni uporabniški račun. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

4. Portal Aquanubis, njegov upravljavec in odgovorne osebe društva ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino.
Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.

5. Objava malih oglasov je brezplačna. Število hkrati aktivnih oglasov posameznega uporabnika je neomejeno.

6. Uporabnik malih oglasov se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter, da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ).
Uporabnik se zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske pravice tretjih, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).
Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

7. Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku z uporabljenimi primernimi izrazi in imeni za organizme in predmete.

8. Prepovedano je objavljanje oglasov katerega predmeti niso v uporabnikovi lasti.

9. Mali oglas mora vsebovati podatke o predmetu, ki se prodaja, opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga objavi uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«. Oglas ne sme vsebovati povezave na spletne oglasnike ali oglase, napisane na drugih straneh.

10. Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv ni dovoljena.

11. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "akvarij z opremo ter organizmi).

12. Iz naslova naj bo jasno razvidno ali se kupuje, prodaja, izmenjava ali podarja ter opis oglaševanega predmeta. Recimo: "Prodam: 60l akvarij". Besede v naslovu ne smejo biti iz samih velikih črk (npr.: AKVARIJ). V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: --- zunanji filter ---). Pri oddaji oglasa uporabljajte eno izmed naslednjih ključnih besed: Kupim, Prodam, Menjam, Podarim in Iščem.

13. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas.

14. Oglaševanje storitev (npr.: izdelava in vzdrževanje akvarijev) in drugih dejavnosti posameznikov in pravnih oseb (npr. preprodaja novih stvari ali vzgoja akvarijskih organizmov) je prepovedano. Odgovornost za takšno oglaševanje v celoti prevzema uporabnik posameznik (naročnik malega oglasa). Upravljavec si pridržuje pravico do izbrisa takšnih malih oglasov brez opozorila.

15. Prepovedano je naročanje in objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Upravljavec si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi oziroma ga izbriše. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku malega oglasa.

16. Vsak uporabnik malih oglasov na portalu Aquanubis s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja portala Aquanubis. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec portala je Aquanubis - društvo akvaristov. Upravljavec bo podatke o malem oglasu uporabnika hranil 6 mesecev od zadnje deaktivacije malega oglasa. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja portala Aquanubis. Upravljavec bo podatke o malem oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja portala Aquanubis. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali malem oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

17. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

18. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov, ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO).

19. Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec portala ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci sami prevzamejo tveganja in odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

20. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa brez opozorila, če oglas ni napisan v skladu s pravili ali če meni, da bi objava takšnega malega oglasa škodovala portala Aquanubis. Upravljavec si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali portalu, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

21. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika ne povzročijo pravnih učinkov.

22. Z objavo malega oglasa se uporabnik strinja, da bo odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi preko zasebnega sporočila, po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

23. Uporabnik lahko kontaktira drugega uporabnika malih oglasov preko portala Aquanubis zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz malega oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov portala za reklamiranje storitev ali izdelkov.

24. Vsak uporabnik malih oglasov sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca portala Aquanubis, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

25. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju portala, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe malih oglasov. Vsebina in funkcionalnost portala so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru portal Aquanubis, njegov upravljavec in odgovorne osebe ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno v zvezi z izgubljenim prihodkom ali pričakovanim dobičkom, izgubo dobrega imena, izgubo poslov, izgubo podatkov, računalniškimi napakami ali napačnim delovanjem oziroma drugimi škodnimi dogodki. Upravljavec si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje malih oglasov na portalu Aquanubis.

26. Upravljavec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik malega oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Upravljavec ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega malega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije malega oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

27. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe malih oglasov, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba malih oglasov na portalu Aquanubis po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami.
Podatki o upravljavcu portala: Aquanubis – društvo akvaristov, Cesta Josipa Ribičiča 15, 1381 Rakek, matična številka 4019288000.

Rakek, 13.11.2016

Vrni se na “Mali oglasi”

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost