MrPet
Združenje Gojiteljev Diskusov
Fishbox
Aquashop

zaTelebane2

Revija

SAM 2013

Preberite novo izdajo revije SAM, kjer boste našli marsikatero zanimivost iz sveta akvaristike.

Prijava

Novice

Ameriške želve izpodrivajo sklednico

To je članek, ki je bil objavljen v časopisu Delo dne 30.8.2005, na strani 6.

Ameriške želve izpodrivajo sklednico
Bo zaščiteno želvo močvirsko sklednico zdaj ogrožala rumenovratka? – Živali ne smemo spuščati v naravo
Tor 30.08.2005

Ljubljana – Na Ljubljanskem barju, v Koseškem bajerju in Tivolskem ribniku je vse več želv rdečevratk, priljubljenih akvarijskih prebivalk, ki v naravi nevarno izpodrivajo avtohtono sladkovodno želvo močvirsko sklednico (Emys orbicularis). Rdečevratke sicer niso več v prodaji, a so jih v trgovinah z malimi živalmi zamenjali z njim zelo sorodno (pod)vrsto – želvo rumenovratko. Če bodo ljudje tudi te spuščali v naravo, bo avtohtona močvirska sklednica še naprej izgubljala svoj življenski prostor. Ameriške želve vrste Trachemys scripta, kamor sodita rdeče- in rumenovratka, sodijo med sto najbolj invazivnih živalskih vrst na svetu.
Zaradi pomanjkanja sistematičnih raziskav biologi ne vedo natančno, kolikšna je slovenska populacija v EU zavarovane močvirske sklednice – ocena se giblje med 500 in 2500 primerkov –, je pa ameriških rdečevratk v naravi pri nas zagotovo več tisoč. »Močvirsko sklednico v Sloveniji v večji meri ogroža predvsem izginjanje oziroma uničevanje ter fragmentacija primernih bivališč (melioracije, regulacije, urbanizacija, ceste), morda tudi pretirana uporaba biocidov in gnojil in naseljevanje kompetitorskih vrst, predvsem želve rdečevratke,« ugotavlja biologinja dr. Staša Tome.
Rdečevratke se pri nas dobro počutijo in z avtohtonimi organizmi (z želvo močvirsko sklednico) tekmujejo za okolje. Večina vnesenih tujerodnih vrst v tukajšnji naravi sicer ne preživi, rdečevratki pa razmere v Sloveniji ustrezajo in čeprav se zaradi podnebja ne razmnožuje uspešno, je zaradi človekovega vnosa v naravo razširjena že po vsej Sloveniji. »Čeprav je uvoz rdečevratk prepovedan, jih je v naravi opaziti vedno več. Prilagodljive so, uspešno prezimijo in se brez težav znajdejo v novem okolju,« ugotavlja Bojana Fajdiga iz republiškega zavoda za varstvo narave (ZVN). Po besedah Irene Furlan iz ljubljanskega živalskega vrta je težava predvsem ta, da ob nakupu majhne želve zrastejo tudi do 30 centimetrov in postanejo prevelike za akvarije, zato jih ljudje nato izpustijo v bližnjo mlako.
Kaznovan ni bil še nihče
»Uvoz rdečevratk v države Evropske unije je prav zaradi ogrožanja tukaj živečih vrst od leta 2003 prepovedan. Dovoljeno je le trgovanje znotraj meja EU z živalmi, vzgojenimi v gojiščih,« pravi Damjan Vrček iz ZVN. Uvoz tujerodnih organizmov sicer ureja zakon o ohranjanju narave, ki določa, da mora fizična ali pravna oseba o nameravani doselitvi rastlin ali živali tujerodnih vrst obvestiti ministrstvo za okolje, vlogi pa predložiti ugotovitve presoje tveganja za naravo. Naseljevanje tujerodnih vrst v naravno okolje – torej tudi izpuščanje rdečevratk v ribnike in reke – pa zakon o ohranjanju narave prepoveduje. Predpisane kazni za izpuščanje tujerodnih organizmov v okolje za posameznike znašajo od 30.000 do 150.000 tolarjev, do sedaj pa okoljski inšpektorji za omenjeni prekršek niso obravnavali in kaznoval še nikogar, so sporočili z inšpektorata za okolje.
Poklicali smo nekaj ljubljanskih trgovin z živalmi in ugotovili, da rdečevratk ne prodajajo več, namesto njih pa ponujajo njeno bližnjo sorodnico rumenovratko. Povsod so nas sicer opozorili, da bodo želve še precej zrasle in da jih ni dovoljeno spuščati v naravo, ker izpodrivajo našo avtohtono želvo. »Zaradi prepovedi uvoza se očitno prodaja rdečevratk ne splača več, uvoz rumenovratk pa za zdaj še ni prepovedan,« so povedali na ZVN. Ker sta to zelo sorodni (pod)vrsti s podobnimi ekološkimi zahtevami, obstaja nevarnost, da se bo zgodba z rdečevratko ponovila, močvirsko sklednico pa bo začela ogrožati rumenovratka.

Urban Červek

Facebook

Revija

SAM 2013

Preberite novo izdajo revije SAM, kjer boste našli marsikatero zanimivost iz sveta akvaristike.

Sodelujemo z

Sponzorji

Sodelujemo z

Izvedba Web+ER