Aquashop
Fishbox
MrPet
Združenje Gojiteljev Diskusov

zaTelebane2

Revija

SAM 2013

Preberite novo izdajo revije SAM, kjer boste našli marsikatero zanimivost iz sveta akvaristike.

Prijava

Novice

Obsojena močvirska sklednica

 Močvirska sklednica, edina avtohtona želva v Sloveniji, je po nekaj tisočletjih kljubovanja vsem človekovim posegom na Ljubljanskem barju očitno obsojena na izumrtje!
V gradivih, ki smo jih prejeli ob podpisovanju sporazuma o sodelovanju občinskih veljakov in okoljskega ministra pri ustanavljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje, so naštete ogrožene živalske in rastlinske vrste. Med njimi ni niti enkrat omenjena močvirska sklednica!
Avtorji gradiva se sklicujejo na preštevilne strokovne podlage, a o močvirski sklednici ni niti bazične raziskave (za to nikdar ni bilo denarja, na Biotehnični fakulteti pa očitno nikogar, ki bi bil dovolj goreč raziskovalec), zato ne vemo, kolikšna je sploh še populacija te želve. In ker ni raziskave, ker bojda ni strokovnega materiala, sklednice na Barju za avtorje očitno ni. A naj ministrove sodelavce spomnimo: dr. Nuša Tome si je vrsto let prizadevala izvesti osnovno raziskavo populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Sloveniji, vendar brez uspeha. Pa kljub temu je k temeljnemu slovenskemu dokumentu Natura 2000 pripravila strokovno mnenje, ki ga na ministrstvu imajo! Nevednost še ne daje pravice, da kdor koli to vrsto povsem izvzame iz varovalnih ukrepov na Barju, da jo kratkomalo spregleda.


Da je močvirska sklednica ogrožena, vam vedo povedati stari Barjanci. Čeprav je to plaha želva, so jo včasih srečevali pogosto. Danes vse redkeje. Nekateri je niso v naravi videli že nekaj let. Le redki otroci, ki živijo v barjanskih naseljih, so jo videli v naravi. Do začetka druge svetovne vojne so jo lovili in kot specialiteto prodajali na ljubljanski tržnici, izsuševanje Barja pa je populacijo sklednice zdesetkalo, saj se njeno življenjsko okolje s tem hitro manjša. V zadnjem času so se kot sovražnik pridružile tujerodne želve rdečevratke, ki so jih posamezniki iz svojih akvarijev odvrgli v barjanske vodotoke. Čeprav je rdečevratka želva iz rodu sklednic, je izjemno agresivna in odžira močvirski sklednici hrano in življenjski prostor.

želva Rdečevratka, Trachemys scripta elegans
redeared

Poleg želve rdečevratke, pa jo ogroža tudi želva rumenovratka
Želva Rumenovratka
, Trachemys scripta scripta
AR0145_1l
Vse to narekuje, da bi bilo treba preživetju močvirske sklednice nameniti obilo pozornosti. Ni pošteno, da bi se ob naši današnji ozaveščenosti znašla na seznamu 16 tisoč živalskih in rastlinskih vrst, ki vsak dan izumrejo na Zemlji. Naše sklednice ne smemo enačiti z vrsto, ki je prisotna drugje na Balkanu.
Iztok Lipovšek

VIR: Časopis Dobro Jutro

Facebook

Revija

SAM 2013

Preberite novo izdajo revije SAM, kjer boste našli marsikatero zanimivost iz sveta akvaristike.

Sodelujemo z

Sponzorji

Sodelujemo z

Izvedba Web+ER